Khám phá thế giới DeFi với Bytechain! Rất sớm!

Gặp gỡ ByteChain, trung tâm mới của các ứng dụng Tài chính phi tập trung! Tham gia cuộc cách mạng blockchain!

Với cấu trúc tương thích Bytechain EVM, nó hỗ trợ tất cả các mô hình hợp đồng thông minh và ứng dụng DeFi! Bắt đầu phát triển ngay bây giờ!

NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ, GIÁ RẺ

Với cấu trúc chuỗi khối hai lớp nhanh hơn, rẻ hơn, hiệu quả hơn, xanh hơn giao dịch chuỗi khối!

ByteChain là một cấu trúc chuỗi khối tương thích EVM dành riêng cho các hệ thống Dapps và DeFi.

Khung mạnh mẽ cho các nhà phát triển sáng tạo!

Bản quyền: © 2020 Bytedex Technologies OÜ Bảo lưu mọi quyền.

  • Bytedex-Magemenu